Formandsskifte i Degnemoseløberne

Inden gårsdagens generalforsamling i Degnemoseløberne, som blev afholdt i mødelokalet i Bellahøj svømmehal, havde formanden Carsten Renneberg efter 12 år på posten, som både formand og kasserer valgt at meddele, at han i længere ønskede at forsætte på disse poster.

Der var derfor lagt op til en spændende og interesant aften. Heldigvis viste det sig at der blandt medlemmerne var stor interesse for at forsætte klubben i den ånd, som den har virket i mere end 40 år, og blandt de fremmødte,  var der mange gode forslag til hvordan man viderefører klubben, der i den grad har været tegnet af Carsten.

Efter at have fået opregnet en liste over de større arbejdsopgaver, og fået tilkendegivelser fra medlemer, der hver for sig og sammen vil prøve at stå for de enkelte aktiviteter, ja så lykkedes det at få tidligere bestyrelsesmedlem Ole Bendtsen valgt som formand og foreningens tidligere revisor Peter Tøttrup valgt som kasserer, godt støttet af op mod halvdelen af de fremmødte, der stillede op  til de forskellige opgaver og udvalg. Der tegner sig således et billede af en klub i forandring,  når opgaver der tidligere stort set var udført på Carstens initiativ fremover nu skal varetages af mange forskellige. 

Vi håber at medlemmerne vil bakke op om de forandringer der givetvis vil dukke op i det kommende år, også selvom ting måske ikke sker af sig selv ligesom tidligere, fordi Carsten vidste næsten alt om alle opgaver.

Støt op om den nye bestyrelse, så skal det nok vise sig at komme til at gå. 

Carsten blev selvfølgelig takket med stående klapsalver for sit store arbejde, og han lovede at han i det omfang løberne fremover ønsker det, vil forsætte i rollen som først og fremmest træner, men også vil gøre hvad han kan for at lette overdragelsen af opgaver til de nye folk.

Der kommer flere informationer når referatet foreligger,